НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД 300 МОД ТАРИЛАА

Бүтээн байгуулагч НУТГИЙН БУЯН ГРУПП-ийн хамт олон нийгмийн хариуцлагын ажлын хүрээнд Горхи Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газарт гацуур, улиас, бургас зэрэг 300 гаран модыг тарин байгалиа хайрлан, хамгаалах үйлсэд өөрсдийн хувь нэмрийг орууллаа.

ЧАНАРЫН ДЭЭДИЙГ ТАНД – НУТГИЙН БУЯН ГРУПП